Klart ja i uravstemningen i staten – unio.no
Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind. 81,7 prosent stemte ja.


Klart ja i uravstemningen i staten – pf.no
Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio stat.


Klart ja i uravstemningen i staten – utdanningsforbundet.no
Klart ja i uravstemningen i staten – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind. Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. Skrevet av: Unio.


Klart ja i uravstemningen i staten – Norsk …
– Det er et gledelig og tydelig resultat, sier Unios forhandlingsleder i tariffområde stat, Guro Elisabeth Lind (bildet under). Det var 81,7 prosent som stemte ja, og Unio har dermed fått et klart svar i uravstemningen. Nesten 34 prosent avla stemme, det er markant flere enn i 2018, da 14 prosent stemte. Les hele artikkelen på www.unio.no


Klart ja i uravstemningen i staten | Unio
Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.


Tariff 2020: Klart ja i uravstemningen i staten
Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen om meklingsresultatet i årets lønnsoppgjør. 81,7 prosent stemte ja. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind. Nesten 34 prosent avla stemme. Dette er markant flere enn i 2018, da 14 prosent stemte. Stemmegivningen mellom ja og nei er nokså likt […]


Klart ja frå YS- og Unio-medlemmer i uravstemming til …
Klart ja frå YS- og Unio-medlemmer i uravstemming til lønnsoppgjeret i staten. Eit klart fleirtal av medlemmene i forbunda i hovudsamanslutningane YS Stat og Unio stat har stemt ja til resultatet i meklinga i det statlege området.


«Ja» i uravstemningen i staten | SL
«Ja» i uravstemningen i staten. Medlemmene i LO Stats forbund har sagt ja til årets tariffoppgjør i staten. Et solid hopp i deltakelsen viser at årets oppgjør har engasjert folk. BILDETEKST: Det fremforhandlede forslaget til ny hovedtariffavtale for staten har vært til uravstemning, og flertallet sa ja.


Lønnsoppgjør i staten: Åtte av ti sa ja i uravstemningen
Lønnsoppgjør i staten: Åtte av ti sa ja i uravstemningen IKKE PROBLEMATISK: – Jeg hadde jo sett at flere ville stemme, men svaret er likevel så tydelig at vi ikke hadde noen problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.


Ja i uravstemningen i staten – LO Stat
JA: Etter ni dager i streik i staten, ble det enighet i mekling. Nå har medlemmene i LO Stats forbund sagt ja til resultatet. LO Stats medlemmer sa med overveldende flertall ja til resultatet i tariffoppgjøret i staten. 90 prosent av de som deltok i uravstemningen sa ja.
Car Battery Tester