Het oudste stukje Zwolle aangetroffen in Grote Kerk
Het oudste stukje Zwolle aangetroffen in Grote Kerk: ‘Enorm belangrijkste vondst’ Video In Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle is de muur van een romaanse kerk gevonden. Het is het oudste


Het oudste stukje Zwolle aangetroffen in Grote Kerk
Het oudste stukje Zwolle aangetroffen in Grote Kerk: ‘Enorm belangrijkste vondst’ vrijdag 15 januari 2021, 20:00 uur In Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle is de muur van een romaanse kerk gevonden. Het is het oudste stukje van Zwolle dat ooit is aangetroffen. De Stentor ging een kijkje nemen.


Oudste stuk Zwolle aangetroffen bij archeologisch …
Op 7 december 1040 bepaalt de bisschop van Utrecht dat de Michaëlskerk van Zwolle aan het Lebuinuskapittel in Deventer wordt geschonken. Het is de eerste keer dat de naam Zwolle in de archieven opduikt. Direct in combinatie met de romaanse Michaëlskerk waarvan nu de resten gevonden zijn. De oorspronkelijke kerk is dus in ieder geval van voor het jaar 1040.


Spectaculaire vondst: Oudste stukje Zwolle aangetroffen
Spectaculaire vondst: Oudste stukje Zwolle aangetroffen bij opgravingen Grote Kerk januari 15, 2021 855 x gelezen Bij de restauratiewerkzaamheden aan de zerkenvloer in Academiehuis de Grote Kerk is door de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp een spectaculaire vondst gedaan.


Spectaculaire vondst: oudste tastbare stukje Zwolle
Het was een bevestiging van iets dat al langer werd aangenomen maar was nog niet eerder fysiek zichtbaar. Nu de grafzerken tijdelijk verwijderd zijn wordt er, onder archeologische begeleiding, gegraven. En daarmee zijn de resten tijdelijk zichtbaar. Het oudste tastbare stukje Zwolle: een unieke vondst.


Gemeente ZwolleOudste stuk Zwolle aangetroffen bij …
De huidige kerk is voor een gedeelte op de fundering van haar voorganger gebouwd. Dat werd al langer aangenomen, maar was nog niet eerder fysiek zichtbaar. Nu de grafzerken tijdelijk verwijderd zijn wordt er, onder archeologische begeleiding, gegraven. En daarmee zijn de resten tijdelijk zichtbaar. Het oudste tastbare stukje Zwolle: een unieke …


Duizend jaar oude kerk met grafkelder gevonden tijdens …
Het blijkt dat de Zwolse kerk gebouwd is op eeuwenoud erfgoed, namelijk een romaanse kerk die er voor de bouw van de Grote Kerk stond. De Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp deed de spectaculaire vondst van de romaanse voorganger. De gemeente Zwolle noemt de vondst van de kerk ‘het oudste tastbare stukje Zwolle’.


Gemeente Zwolle laat roof op Joodse goederen onderzoeken …
Het oudste stukje Zwolle aangetrof­fen in Grote Kerk: ‘Enorm belangrijk­ste vondst’ 15 januari In Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle is de muur van een romaanse kerk gevonden.


Resten voorganger Grote of St. Michaëlskerk Zwolle
Het Academiehuis de Grote Kerk, ANNO museum in de maak en gemeente Zwolle onderzoeken samen de verhalen die horen bij deze vondsten. De Grote of St. Michaëlskerk is een laatmiddeleeuwse stadskerk met inrichtingsstukken uit de zeventiende en achttiende eeuw en laatmiddeleeuwse muur- en gewelfschilderingen.


Oud-docent Trijntje (72) uit Zwolle pleit voor dagelijks …
Het oudste stukje Zwolle aangetrof­fen in Grote Kerk: ‘Enorm belangrijk­ste vondst’ 15 januari In Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle is de muur van een romaanse kerk gevonden.
Topdon scan tool