Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
Bối cảnh mới của tình hình kinh tế, thương mại quốc tế đòi hỏi phải có các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế trong chuỗi sản xuất, thương mại toàn cầu.


Hội đồng cạnh tranh – hoidongcanhtranh.gov.vn
Thủ tướng nhấn mạnh đến việc nâng cao nội lực (năng lực cạnh tranh) trong việc hội nhập kinh tế bên cạnh các nhiệm vụ khác như “tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả, vì phát triển nhanh và bền vững” với sự tham gia tích cực, sáng tạo …


Nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trong điều …
Việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và hàng hoá là một trong những nội dung quan trọng nhất để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010.


Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam trong hội nhập
Khảo sát về năng lực thực tế và khả năng cũng như lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh cho hàng nông sản Việt Nam trong hội nhập.


Hội nhập kinh tế quốc tếNâng cao sức cạnh tranh của các …
Phần 1 Tài liệu chuyên khảo Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, thực trạng sức cạnh tranh của các doanh …


Nâng cao năng lực cạnh tranhhội nhập – Báo Khánh Hòa …
Nâng cao năng lực cạnh tranhhội nhập. … xây dựng nhãn mác, thương hiệu nhằm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Đặc biệt, tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn, liên kết sản xuất …


Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt thời …
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế.”


Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền …
Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, Thủ tướng cho biết, mục tiêu tổng quát cho năm 2020 gồm: Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp | Báo Dân trí
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng buộc các doanh nghiệp phải nâng cao khả năng cạnh tranh để đủ sức đứng vững và khẳng định vị thế trên thương trường. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, là một đòi …


Tọa đàm trực tuyến: GTCLQG giúp DN nâng cao cạnh tranh
Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế tích cực và sâu rộng, yếu tố năng suất và chất lượng hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. GTCLQG đã khuyến khích được các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế, đẩy …
Topdon Car Battery Tester